Stát se rytířem!

  • Termín neděle 7.7. – středa 17.7.2024
  • Místo: Budkovice
  • Plná cena: 4500 Kč, cena se slevou: 2700 Kč, sponzorská cena: 5500 Kč
  • Doporučený věk: 10 – 13 let
  • Přihlásit se »

Stát se rytířem! je naše nejstarší hra, kterou hrajeme bez větších změn již od roku 1998. Je vhodná pro začínající rytíře, kteří se seznamují s našimi tábory.

Ve jménu Boha všemohoucího, svatého archanděla Michaela a svatého Jiří, tě prohlašuji rytířem. Přijmi zbroj, abys byl bojovníkem Božím.

To jsou slova, která touží uslyšet účastníci tohoto turnusu na jeho závěru. Jsou určena jen těm, kteří úspěšně projdou náročnými zkouškami a mohou být pasováni na rytíře.

Bohověda
Má-li rytíř hodně sloužit svému Bohu a králi, musí ovládat i královnu věd.

Bojové umění
Prim
kvart
terc
second
sept
sext
kvint
auuuu
tak ještě jednou dokud to nezvládneš lépe. Mezitím si běž zastřílet z luku a zkus se alespoň třikrát trefit.

Dovednost
Pokud si neumíte nabrousit meč a opravit zbroj, nezbývá nic jiného, než vyšplhat na strom. Výhodou u této zkoušky je, že z mnoha dovedností je možné si vybrat jen některé.

Heraldika
Už jste někdy viděli rytíře bez erbu na štítu? Všechny děti s nadšením kreslí svůj erb.
A ti co nemalují, mohou složit báseň – jako Kryštof Mráz.

Cesta k rytířství

Budoucí rytíř musí nejprve pážetem být,
dvorským zvykům a slušnosti se učit.
Pážetem musí být do čtrnácti let,
aby poznal společenský svět.

A od čtrnácti let,
stává se panošem hned.
Doprovází svého pána všude,
dává mu to naději, rytířem bude.

A až dospěje v jednadvacet let,
posune se o velký krok vpřed.
A po slavném pasování,
už se v novém brnění sklání,
před svým novým pánem,
který je celé říše králem.

Historie
Pro skutečné rytíře spíše „současná“ politická situace.

Orientace v terénu
Zbloudilý rytíř = mrtvý rytíř.

Ranhojičství
V případě zranění je potřeba nalézt tu správnou bylinu, s jejíž pomocí je možné ošetřit ránu.

Statečnost
Chrabrost je základní vlastnost rytíře. Dokážeš třeba přenocovat sám v lese?

Vytrvalost
Vytrvalost se prokazuje přežitím jednoho dne bez táborové kuchyně. Zkouška se koná zpravidla na konci tábora, kdy už i tak není nic k jídlu.

Složení zkoušek ale samozřejmě není jedinou náplní tábora. Můžeme ještě zmínit odpolední hry a noční hlídky, při kterých se může stát téměř cokoliv, neboť o překvapení tu rozhodně není nouze.
A protože součástí rytířského života je také dobývání hradů, případně i měst – naši panoši je navštíví v přestrojení, aby prozkoumali terén.

Galerie předchozích ročníků