Dobývání města

  • termín: pátek 26.7. – neděle 28.7.2024
  • místo: Budkovice
  • Plná cena: 900 Kč, cena se slevou: 540 Kč, sponzorská cena: 1100 Kč
  • Doporučený věk 13+
  • Přihlásit se »

Víkendová hra je určena pro všechny zájemce, především pro účastníky tábora z předešlých let, kteří se z různých důvodů nemůžou účastnit desetidenního turnusu a přesto by si rádi přijeli „zabojovat“ a setkat se s kamarády. Předpokládáme, že se velká část účastníků turnusu předcházejícího víkendovce i turnusu následujícího po víkendovce této akce zúčastní; očekáváme, že se podobně jako loni na tomto víkendu objeví kolem 130 (loni 136) účastníků, což je předpoklad pro zajímavou konfrontaci při dobývání a bránění opevnění či pro bitvy v terénu. Letos jsme se rozhodli víkendovku více proorganizovat, protože v tom množství účastníků se někteří mladší účastníci poněkud ztráceli a nevěděli, kdo je s kým a proti komu. Bylo stanoveno, že aktivními účastníky bitev mohou být jen ti, kteří uhradí „startovací poplatek 600 Kč, resp. 400 Kč se slevou, kteří obdrží očíslovanou barevnou šerpu, která bude sloužit pro rozlišení stran konfliktu a zároveň bude nejpozději při registraci zařazen do některého houfu, které budou mít každý svého velitele, který dohlédne jednak na správné vystrojení bojovníků zbraněmi a zbrojemi, jednak bude ručit, že jeho bojovníci budou dodržovat stanovená pravidla boje a pravidla pro dobývání a obranu opevnění, která jsou stanovena zvláště s ohledem na bezpečnost všech účastníků (schválené „bezpečné“ zbraně a štíty, povinnost nosit přilby při přiblížení se k hradbám, zákaz bodání meči, sekání kopími, povinnosti kopiníků při boji, pravidla o odebírání zbraní protivníkům, pravidla pro lukostřelce a střelce z kuší, pravidla pro manipulaci s obléhacími věžemi, pro střelbu z trebuchetu, pro vyrážení bran beranidly, atd. atd. Jelikož jsou tato pravidla hodně propracovaná a člověk si je neosvojí jen tak za chvíli, vyžadujeme od letoška, aby účastníci „víkendovky“ nebyli mladší 10 let a ti do 12 let aby předem strávili aspoň jeden turnus na našem táboře. Starší 12 let, kteří nebudou mít zkušenost aspoň jednoho dlouhodobého turnusu, se budou muset držet ve svém houfu a nebudou pověřováni samostatnými akcemi. O zcela řídkých výjimkách pro dospělé účastníky, kteří budou mít zkušenosti s podobným způsobem boje odjinud, bude rozhodovat „ředitel víkendovky“, který bude také ustanovovat velitele jednotlivých houfců – vesměs z mužů starších 18 let. Uvažujeme o tom, že bychom v jarních měsících, dovolí-li to pandemická situace, svolávali v jednotlivých regionech setkání „záložníků“, při kterých by se některé houfce už předem organizovaly. Zde by se také mohla dohodnout společná doprava na akci a zpět.