Vikingové – Vpád do Norska

  • Termín: středa 17.7. – pátek 26.7.2024
  • Místo: Budkovice
  • Plná cena: 4000 Kč, cena se slevou: 2500 Kč, sponzorská cena: 5000 Kč
  • Doporučený věk 10 – 15 let
  • Přihlásit se »

Klášter hořel. Oblaka hustého dýmu zakrývala celé údolí a prudký vítr je
postupně trhal a odnášel přes útesy směrem nad moře. Hustý déšť bičoval
ponurou krajinu a napájel nevlídnou zem.

„Je mrtvý.“ Pronesl bratr Damián a zvedl se od bezvládného těla v mnišském
oděvu. Stáhl si kutnu hlouběji do tváře, aby se skryl před ostrými poryvy větru
a otočil se k postavě stojící vedle něj.

„Ještě před měsícem jsem s ním sázel v klášterní zahradě stromy. Opat byl
tehdy hluboce přesvědčen, že se dílo daří. Říkal – hlavně mít pevnou víru.“
Bratr Method si rukou setřel dešťové kapky, které se mu zachytily v rezavých
vousech.

„Museli odejít před pár hodinami. Budou blízko.“ Přemítal nahlas bratr Damián.

„Já vím, bratře. Cíl naší mise se zde ale nemění. Věděli jsme, co se může stát. I
naši mrtví bratři to věděli. Norsko nikdy nevrací nic nazpět, naopak ti sebere i
to, co už jsi získal.“ Bratr Method vyšel směrem k nedalekým útesům. Bratr
Damián ho následoval. Kráčeli mlčky jeden vedle druhého.

Když došli až na okraj skalisek, pohlédli dolů. Na pláži u malého přístavního
mola se zmítala jejich loď.

„Budeme pokračovat v tom, co naši bratři začali, ale ty víš, že to nezvládneme
sami. Pronesl bratr Damián a mírně se zatřásl chladem. Jeho oblečení už bylo
promečené skrz naskrz.

„Máš pravdu bratře. Pošleme pro ně a vydáme se na cestu. Bůh je s námi.“

V této hře si účastník jako obvykle otestuje velké množství svých rytířských
dovedností a kvalit. Bude muset prokázat nejen úroveň svého bojového umění, ale smysl pro taktizování, diplomacii, a hlavně odvahu postavit se silnému nepříteli.

Po úspěšném sjednocení křesťanských království, je čas upřít svůj zrak na sever k zemím za mořem. Společně se vypravíme po stopách velkých válečníků do
nehostinného Norska 10. stol. po Kr. Zde se snaží ctihodní misionáři přivést severské nájezdníky na pravou víru a zvěstovat jim poselství evangelia. Tato cesta za Kristem je však plná útrap a vyžaduje si oběti na obou stranách. V tomto boji o budoucnost země nejde pouze o zvěstování pravé víry, ale také o ochranu křesťanského světa před nájezdy drancujících divokých seveřanů.

Hra je určena pro rytíře ve věku 10 – 15 let. Účastníci budou táhnout za jeden provaz a skrze společné bratrské nasazení poskytnou ozbrojený doprovod křesťanské misii bratrů Damiána a Methoda. Vítán je každý, ať už nováček nebo zkušený táborník, který má za sebou několik turnusů. Jsi dostatečně silný a statečný k boji s nepřítelem? Zvládneš si obstarat zásoby a výzbroj pro bitvy, které přijdou? A hlavně – dokážeš si uhájit svou víru a odhodlání v těchto temných a nejistých
časech?

Galerie předchozích ročníků