Sjednocení království II

  • Termín: neděle 23.7. – středa 2.8.2023
  • Místo: Budkovice
  • Cena 4000 Kč
  • Doporučený věk 10 – 15 let

„…Vzduchem se nesl pach krve a spáleného masa. Nad údolím začínali pomalu kroužit havrani. Všude byl slyšet jen hluk bitevní vřavy a úpění a sténání zraněných. Každou vteřinu byl ztracen další lidský život, další voják vydechl naposled.

Thorstein se zvedl od bezvládného těla. Ztěžka oddechoval. Byl celý od krve ať už své nebo cizí, na tom nezáleželo. Oblečení bylo pokryté prachem a hlínou, která se díky vydatnému dešti, který dopadal na celé bojiště, měnila v bláto.

Napřímil se a trhnul hlavou dozadu, aby dostal slepené mokré vlasy z obličeje. Pozvednul své zbraně a byl připraven čelit dalšímu protivníkovi…“

V této hře bude nucen každý z účastníků prokázat nejen své bojové umění spočívající v zacházení se zbraněmi, ale také smysl pro taktizování, vlohy pro diplomacii a v neposlední řadě odvahu se postavit silnému nepříteli.

Společně se vypravíme po stopách velkých válečníků na území Britských ostrovů během 9. stol. po Kr. Zde spolu o vládu nad ostrovy soupeří království Wessex, Mercie a Northumbrie. Každá země chce dosáhnout toho nejvyššího cíle – sjednotit celý ostrov pod svůj erb. V tomto boji o moc nejde ale pouze o pokoření znepřátelených království, ale také o udržení jednoty a ochranu křesťanského světa před neustálými nájezdy divokých seveřanů.

Hra je určena pro rytíře ve věku 10 – 15 let. Účastníci budou rozděleni do tří skupin představující tři zmíněná království. Primárně uvítáme kluky, kteří již úspěšně prošli turnusem Stát se rytířem nebo turnusem pro veterány. Počet účastníků je stanoven na 36. Jsi dostatečně silný a statečný k boji s nepřítelem? Zvládneš si obstarat zásoby a výzbroj pro nadcházející bitvy? Dokážeš si uhájit své území v těchto temných a nejistých časech? A hlavně – uspěješ při ochraně jediné pravé víry před krvežíznivými barbary?